Η εταιρεία

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε τις καλύτερες λύσεις για εσάς

H ΝewEnergyTech ως τεχνική εταιρεία έργων δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο των κατασκευών, έχοντας στο ενεργητικό της, πολυάριθμες εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών καθώς και τοποθέτησης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Η NewEnergyTech σχεδιάζει και υλοποιεί εγκαταστάσεις με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας όπως:

Αυτονομία σε παλαιές πολυκατοικίες σε συνδυασμό με χρήση συστημάτων ελέγχου θέρμανσης και αντιστάθμισης

Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές σε υφιστάμενες και νέες οικοδομές με δυνατότητες συνδυασμού αυτών με εναλλακτικές μορφές πηγών ενεργείας και δίνει έμφαση στην χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας για την αύξηση της εξοικονόμησης και την προστασία του περιβάλλοντος

Δραστηριοποίηση

Η NewEnergyTech δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων με γνώμονα την:

VIEW DETAIL

Ο στόχος μας

Η NewEnergyTech έχει ως στόχο της, να συνεισφέρει δυναμικά στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και να παρέχει στους πελάτες της, την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση και …

VIEW DETAIL

Ανθρώπινο δυναμικό

Η NewEnergyTech απαρτίζεται από μηχανικούς και τεχνικούς, με μεγάλη εμπειρία και συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση, επάνω στις νέες τεχνολογίες και τάσεις της παγκόσμιας αγοράς …

VIEW DETAIL

Έργα μας

Η NewEnergyTech ως τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία έχοντας εμπειρία και τεχνογνωσία στην κατασκευή Η/Μ εφαρμογών και την τοποθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας από τις πολυάριθμες εγκαταστάσεις που …

VIEW DETAIL