Δραστηριοποίηση

Η NewEnergyTech δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων με γνώμονα την:

  • ποιότητα ζωής του καταναλωτή
  • οικονομία
  • την ασφάλεια
  • προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.