Ο στόχος μας

Η NewEnergyTech έχει ως στόχο της, να συνεισφέρει δυναμικά στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και να παρέχει στους πελάτες της, την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση και την βέλτιστη ποιότητα υπηρεσιών.

Με την εφαρμογή αυτών αναβαθμίζει το υφιστάμενο κτίριο και επιτυγχάνει οικονομία στην ενεργειακή κατανάλωση έως και 55%.