Ανθρώπινο δυναμικό

Η NewEnergyTech απαρτίζεται από μηχανικούς και τεχνικούς, με μεγάλη εμπειρία και συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση, επάνω στις νέες τεχνολογίες και τάσεις της παγκόσμιας αγοράς συνδυάζοντας:

  • την μελετητική τους εμπειρία
  • την εξειδίκευση
  • τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρουν και την κατασκευαστική τους εμπειρία

στα έργα που έχουν διεκπεραιώσει.