Έργα μας

Η NewEnergyTech ως τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία έχοντας εμπειρία και τεχνογνωσία στην κατασκευή Η/Μ εφαρμογών και την τοποθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας από τις πολυάριθμες εγκαταστάσεις που έχει στο ενεργητικό της, προτείνει στους πελάτες της,

λύσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής του καταναλωτή και την αύξηση του ποσοστού εξοικονόμησης της εγκατάστασης.