Υπηρεσίες

Τί παρέχουμε;

H ΝewEnergyTech ως τεχνική εταιρεία έργων, έχει στο ενεργητικό της, πολυάριθμες εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών, τοποθέτησης συστημάτων εξοικονόμησης ενεργείας, παρέχοντας προϊόντα και λύσεις που ενσωματώνουν καινοτομίες και νέες τεχνολογίες.

Οι μηχανικοί και οι συνεργάτες της, σας προτείνουν λύσεις μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας καυσίμου (αναλογικά συστήματα καύσης – αντισταθμίσεις) με συνδυασμό ήπιων μορφών ενέργειας (ηλιοθερμία – γεωθερμία) και με γνώμονα την οικονομία, την ασφάλεια και την άνεση, το βέλτιστο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση σας.


Φυσικό αέριο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες …

VIEW DETAIL

Η/Μ Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές …

VIEW DETAIL

Τμήμα μελετών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες …

VIEW DETAIL

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η εταιρεία μας σας παρέχει προϊόντα και …

VIEW DETAIL

Ενεργειακή επιθεώρηση

Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών συνεργατών της Newenergytech …

VIEW DETAIL

Βιομάζα

Η διαρκώς αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δημιουργεί …

VIEW DETAIL